Shall We Walk

簡介:

主人每日都要繁忙工作,通常都會忽略自己身體及屋企嘅狗狗。如果每日可以抽少少時間帶狗狗一齊做運動,除咗增進雙方既感情,亦可以令自己身體更強壯得以應付未來更繁瑣的工作。 

每日30分鐘的散步已經可以令自己同寵物得到放鬆,我哋建議可以散步15分鐘,再慢跑15分鐘。 

 狗狗散步好處: 

1. 防止肌肉衰退 - 肌肉強化可以減少狗狗年老拉傷筋腱關節。 

2. 消耗過多精力 - 狗狗會在家中搗亂只因精力旺盛及無處釋放,多散步及運動有助消耗體力。 

3. 學習社會化 - 容易吠叫及產生攻擊性的狗狗有機會是甚少接觸其他人類及動物,多出外有助提升與外界的溝通能力。 

4. 增進感情 - 在散步過程中,可以加入指令,從而增進雙方的信任。 

報名費:$98 (包括獎牌運費)
*請在報名時填寫智能櫃號碼及
*更多送貨地址>填上聯絡電話  

獎品:

完成後就獲得Shall We Walk獎牌一個 及 意大利 Spring 運動襪乙對 ❤️快啲報名參加啦!(包郵)

活動玩法:

參加方法:
1. 下載Oushhh app
2. 登入/登記成為會員
3. 點擊相關活動
4. 完成付款

開始活動:
1. 登入Oushhh app
2. 點擊已參加之活動
3. 開始運動
4. 完成及儲存

常見問題

誰能參加? 我們歡迎年滿18歲的參加者 如未滿18歲人士必需得到家長或監護人同意
個人帳號 更改個人帳號名稱 可輸入最多16個位的英文或數字; 繪文字(Emoji)是不適用的
填寫聯絡電話 在"更多" > "送貨地址" > "電話"
接受什麼的記錄? 我們只接受OUSHHH手機應用程內的記錄系統
活動需要是一次完成的? 我們容許跑步記錄累積計算。參加者不需要一次完成所有距離,而可以多次累積跑畢賽事。只要將每次完成跑步記錄儲存在我們的系統,就可以自動計算出總距離。我們原意是提高參加者的興趣和動力,完成自己訂立的目標。
運動記錄能同時錄在多項活動? 每個記錄只可記錄在單一活動中
應用程式無法完整記錄我的跑步活動? 1, 如果你的活動紀錄中有任何運動資訊遺失,可能是因為 GPS 發生問題。 2, 請以WhatApp 型式聯絡客戶服務+852 6323 2713或電郵到 [email protected]
主辦單位接受哪些付款方式? 主辦單位只接受以Visa及MasterCard信用卡或Alipay網上繳付報名費
如付款未能成功,我該怎樣做? 請電郵至 [email protected] 與我們聯絡。
獎牌/禮品將何時送達?(如適用) 獎牌/禮品將順豐到付方式送遞 國家/地區 預計送達日期 香港, 澳門及中國大陸 比賽結束後10-15個工作天 其他國家及地區 比賽結束後20-25個工作天 *請留意個別活動條款及細則 *填寫聯絡電話
為什麼沒有收到完賽獎牌/禮品? 1.沒有完成活動/遲交運動記錄。請仔細檢查活動截止日期及您的提交日期和時間 2.登記地址有誤或順豐智能櫃有誤。請檢查您個人資料中填寫的地址
更新登記地址 在個人資料中更新您的地址
是否提供中國及國際包郵服務? 本公司選用順豐速運以到付方式 寄國內運費 寄國際運費 如有任何查詢請致電或WhatApp+852 63232713 https://htm.sf-express.com/hk/tc/